Những công cụ hữu ích cho gia đình bạn

Thang điểm đánh giá hình dạng phân Bristol

Táo bón không chỉ đơn thuần là số lần đi tiêu. Chuyên sâu hơn, nhiều bác sĩ còn cần đánh giá thêm về hình dạng, cấu trúc và độ chắc của phân mới có thể đánh giá chính xác chức năng của đại tràng. Tính chất phân có thể dễ dàng chia nhóm dựa theo một số thang bậc đơn giản sau:22

Tuýp 3 và 4 được coi như bình thường, trong khi 1 và 2 gợi ý tình trạng táo bón25,38

TUÝP 1


Phân cứng rời rạc như hạt (khó tống xuất).

TUÝP 2


Phân có dạng xúc xích lổn nhổn.

TUÝP 3


Phân dạng xúc xích với nhiều đường rạn bề mặt.

TUÝP 4


Phân dạng xúc xích hay dây thừng, mềm và trơn.

TUÝP 5


Phân mềm và rớt từng mảnh.

TUÝP 6


Phân nhão, mềm, xốp.

TUÝP 7


Toàn nước, không có bã phân

Nội dung này được xem xét, chỉnh sửa, hiệu đính và bảo trợ bởi Chi hội Bác sĩ gia đình TP.HCM.